Anteciperad

Anteciperad – Förväntad. Exempelvis anteciperad mora föreligger då borgenären redan innan förfallotidens utgång har tillräcklig anledning att anta att gäldenären inte kan fullgöra sina förpliktelser.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *