Principalansvar

Principalansvar

Principalansvar – Principalansvar, dvs ansvar för annans skadeståndsskyldighet gentemot tredje man.

Exempelvis har arbetsgivaren principalansvar, arbetsgivaransvar, för skada som arbetstagaren vållar, se 3:1 SkL (Skadeståndslagen).

En förälder har dock aldrig ansvar för sitt barns vårdslöshet. Däremot kan en förälder bli ansvarig för bristande tillsyn, d.v.s. egen vårdslöshet, enligt culparegeln i 2:1 SkL (Skadeståndslagen).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *