Anläggningsförrättning

Anläggningsförrättning – Benämning på förfarande då en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas där fastigheter samverkar för att bygga och underhålla gemensam väg, vatten och avlopp, brygga eller liknande anläggningar.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *