Klyvning

Klyvning – Fastighetsbildningsförfarande varigenom en fastighet som ägs gemensamt av två eller flera personer delas upp så att varje ägare får en egen ny fastighet.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *