Utkragande byggnadsdel

Utkragande byggnadsdel – Del av byggnad som i hög grad påverkar underliggande marks användbarhet. Exempel på utkragande byggnadsdelar är balkonger, skärmtak och taksprång m.m.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *