Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnadGemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har vårdnaden om samma barn. Man kan ha gemensam vårdnad även om man inte bor tillsammans och man brukar då tala om att man har delad vårdnad som är en äldre benämning på gemensam vårdnad.
Är man inte gift när man får barn blir inte vårdnaden gemensam utan då blir endast modern vårdnadshavare. För att vårdnaden skall bli gemensam krävs en anmälan om detta i samband med att faderskapet fastställes alternativt att man gör en anmälan om gemensam vårdnad till skatteverket senare.

Se också enskild/ensam vårdnad.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *