Enskild vårdnad

Enskild vårdnad – Enskild vårdnad  innebär att endast den ena föräldern har vårdnaden om ett barn. Är föräldrarna ogifta när barnet föds så blir modern automatiskt vårdnadshavare tills en anmälan till skatteverket har gjorts om att vårdnaden skall vara gemensam. Denna anmälan kan också göras i samband med att faderskapet fastställes.

Enskild vårdnad brukar också kallas ensam vårdnad.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *