Lagtext

Lagtext – Den text som en lag består av. Lagtext publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Lagtexten sorteras traditionellt under paragrafer. Varje paragraf delas i sin tur upp i stycken och eventuellt även i punkter.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *