Penningtvättslagen

PenningtvättslagenPenningtvättslagen, SFS 2009:62, trädde i kraft 15 mars 2009. Den grundar sig på EU:s tredje penningtvättsdirektiv, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2005/06/EG av den 26 oktober om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och finansiering av terrorism. Penningtvättslagen omfattar banker och andra finansiella institut, som livförsäkrings- och värdepappersbolag, kreditmarknadsföretag, försäkringsförmedlare, fondbolag samt bolag som ger ut elektroniska pengar.

Lagen omfattar även företag och yrkesutövare utanför den finansiella sektorn, såsom fastighetsmäklare, revisorer, advokater, skatterådgivare samt företag som bistår vid bolagsbildning och tillhandahåller kontor och postadresser. Slutligen omfattar lagen även kasinon samt alla företag som säljer varor för mer än 15 000 euro kontant.

Källa: penningtvatt.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *