Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation – Bestämmelserna i denna lag syftar till att enskilda och myndigheter skall få tillgång till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och största möjliga utbyte vad gäller urvalet av elektroniska kommunikationstjänster samt deras pris och kvalitet.
Syftet skall uppnås främst genom att konkurrensen och den internationella harmoniseringen på området främjas. Samhällsomfattande tjänster skall dock alltid finnas tillgängliga på för alla likvärdiga villkor i hela landet till överkomliga priser.

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *