Lag (1988:688) om besöksförbud

Lag (1988:688) om besöksförbud –   Besöksförbud får meddelas om det på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den mot vilken förbudet avses gälla kommer att begå brott mot, förfölja, stalka eller på annat sätt allvarligt trakassera den som förbudet avses skydda. Vid bedömningen av om sådan risk föreligger skall särskilt beaktas om den mot vilken förbudet avses gälla har begått brott mot den andra personens liv, hälsa, frihet eller frid.

Lag (1988:688) om besöksförbud.

Från och med 2011-10-01 ändras rubriken till Lag (1988:688) om kontaktförbud.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *