Lag (1997:736) om färdtjänst

Lag (1997:736) om färdtjänst – Färdtjänst regleras i lagen (1997:736) om färdtjänst. Färdtjänst är till för dig som på grund av en varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmän kollektivtrafik.

Lag (1997:736) om färdtjänst


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *