Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare –   Lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare reglerar handläggning hos polis, åklagare och domstol av mål och ärenden om brott där den misstänkte inte har fyllt tjugoett år.

Lag (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *