Myndigheten för yrkeshögskolan

  Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan:
– beslutar om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan
– beslutar om statligt stöd till utbildningsanordnare för utbildningar inom yrkeshögskolan
– kontrollerar och granskar utbildningarnas kvalitet och resultat
– analyserar och bedömer omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens utveckling
– samordnar och stödjer en nationell struktur för validering
– är den nationella samordningspunkten för EQF – de europeiska referensramen för kvalifikationer för livslångt lärande.                      Läs mer om Myndigheten för yrkeshögskolan.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *