Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Myndigheten för internationella adoptionsfrågor – Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (MIA) övervakar att de auktoriserade adoptionsorganisationernas förmedlingsarbete sker i enlighet med lag och och principen om barnets bästa som den kommer till uttryck i Barnkonventionen och Haagkonventionen. MIA beslutar om auktorisation av och utövar tillsyn över adoptionsorganisationerna. Adoptionsorganisationerna finns beskrivna här. MIA fördelar statsbidrag till de auktoriserade adoptionsorganisationerna.
Läs mer om Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Läs mer om barn och adoption. 


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *