Förordning (2001:512) om deponering av avfall

Förordning (2001:512) om deponering av avfall –  Syftet med denna förordning är att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors
hälsa och på miljön, särskilt när det gäller förorening av ytvatten, grundvatten, mark och luft, och på den globala miljön, under en deponis hela livscykel.

Förordning (2001:512) om deponering av avfall


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *