Internationella domstolen

Internationella domstolenInternationella domstolen (International Court of Justice, ICJ) instiftades 1945 och är FN:s främsta juridiska organ. Domstolen är en del av det internationella samfundets ansträngningar att utveckla metoder att på fredlig väg lösa internationella tvister mellan stater. ICJ har sitt säte i Haag.

Läs mer om internationella domstolen i Haag


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *