Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människorLag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor innehåller bestämmelser om etikprövning av forskning som avser människor och biologiskt material från människor. Den innehåller också bestämmelser om samtycke till sådan forskning.

Syftet med lagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning.

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *