Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning – Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning innehåller bestämmelser om vissa ersättningar till läkare i privat verksamhet i primärvården och den öppna hälso- och sjukvården i övrigt och om patientavgifter i samband därmed (läkarvårdsersättning).

Vad som i lagen sägs om landsting gäller också kommuner som inte ingår i ett landsting. Lag (1995:837).

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *