Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänstLag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst: ”1 § Radio- och TV-verksamhet i allmänhetens tjänst och
verksamhet som är direkt anknuten till den skall finansieras med en TV-avgift enligt denna lag under förutsättning dels att
sändningstillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket radio- och TV-lagen (1996:844) har meddelats den som bedriver
sändningsverksamheten, dels att tillståndet innehåller ett förbud mot att sända reklam. Lag (2006:1442).

Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *