Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katterLag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter: ”1 § Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.”

Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *