Skilsmässa - registrerat partnerskap

Skilsmässa – registrerat partnerskap

Om man vill separera och upplösa det registrerade partnerskapet gör man en ansökan till tingsrätten i hemkommunen.
Blanketten heter ”Gemensam ansökan om upplösning av registrerat partnerskap” – DV 169 och man kan även ladda ner den här
Denna fylls i gemensamt och skickas in tillsammans med personbevis till tingsrätten. En ansökningsavgift på 450 kronor skall samtidigt betalas in till tingsrättens plusGirokonto där man anger personuppgifter på dem det gäller samt att det handlar om äktenskapsskillnad.

Betänketid
Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år och tilldöms alltid om det finns hemmavarande barn (dina, din makes/makas eller gemensamma barn) eller om en av er inte vill skiljas. När de sex månaderna har gått måste tingsrätten meddelas att det fortfarande är aktuellt med skilsmässa (sk fullföljd). Det finns ingen speciell blankett för detta, men nya personbevis måste medfölja meddelandet. Ärendet avskrivs om inte ett meddelande om fullföljld inkommer inom ett år.

Om ni ansöker om skilsmässa gemensamt och det inte finns några barn med i bilden kan tingsrätten meddela dom så fort som möjligt utan betänketid. Detsamma gäller om ni genom ett sk ”särlevnadsintyg” kan intyga att ni har levt åtskilda i mer än två år. Då behöver inte båda vara överrens om att separera och det kan finnas barn med i bilden.