Agenda

AgendaAgenda härrör från latinets agere som har betydelsen ”handla, verka”. Agenda används främst synonymt med dagordning i sammanträdessammanhang.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *