Avdrag tjänsteresor

Avdrag tjänsteresor. Om du har haft ökade levnadskostnader i samband med tjänsteresa när du övernattat utanför din vanliga verksamhetsort så kan du få avdrag för dessa kostnader.

 

Den vanliga verksamhetssorten omfattar ett område vars yttre gräns ligger på ett avstånd av 50 km, närmaste färdväg, från din arbetsplats och 50 km från din bostad.

Om du har fått traktamente när du har arbetat på din vanliga verksamhetsort eller när du har varit på tjänsteresa utan att övernatta är traktamentet att likställa med lön.

Om du är på tjänsteresa kortare tid än tre månader och fått traktamentsersättning från arbetsgivaren motsvarande normalbeloppet, behöver du varken deklarera ersättningen eller göra avdrag för dina utgifter. Traktamentsersättningen måste ha markerats med ett kryss på kontrolluppgiften.

Har du fått traktamente som är högre än normalbeloppet är det överskjutande beloppet lika med lön.

Normalbelopp för hel dag kan du få om resan har börjat före klockan 12.00, och på hemresedagen avslutats efter klockan 19.00. Annars får du ett halvt normalbelopp för det aktuella landet för avrese- och hemkomstdagen.

Skatteverket utfärdar allmänna råd om normalbelopp för olika länder.
Om du inte fått traktamente men gör sannolikt att du har haft merkostnader för måltider och småutgifter, får du avdrag med ett normalbelopp för det aktuella landet per dag och ett halvt normalbelopp för halv dag. Detsamma gäller om du fått ett traktamente som är lägre än normalbeloppet. I så fall ska du ta upp traktamentet till beskattning i inkomstdeklarationen.

Du kan alltid få avdrag för dina verkliga merkostnader för måltider och småutgifter om du kan visa dem. Du ska då ta upp traktamentet till beskattning i inkomstdeklarationen.

Du får också avdrag för kostnad för logi. Om du inte kan visa din kostnad för logi, men gör sannolikt att du haft sådan, får du avdrag med ett halvt normalbelopp per natt. För att du ska få detta schablonavdrag måste du ha övernattat utanför den vanliga verksamhetsorten.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *