Agent

Agent härrör från latin agere och har betydelsen sätta i rörelse, handla. En agent är den person eller företag som utför en handling eller ett uppdrag. I näringslivet är en agent ett företag som har rätten att sälja varor åt ett annat företag.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *