Resning

Resning

Resning – Resning är en av få möjligheter som finns att ändra en lagakraftvunnen dom att med stöd av nya omständigheter eller bevis ansöka om och beviljas resning. Ett beslut om resning innebär att den gamla domen upphävs och att det normalt blir en ny rättegång.

Läs mer om resning här: http://www.aklagare.se/Om-oss/Riksaklagaren/Hogsta-domstolen/Resning/

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *