Testamente sambo

Testamente sambo

Testamente sambo – Det är viktigt att tänka på att du och din sambo inte ärver varandra enligt lag. Av denna anledning bör du och din sambo absolut upprätta ett inbördes testamente vari ni redogör för hur er kvarlåtenskap skall fördelas.

Testamente sambo

Om ni inte bryr er om att skriva ett testamente kan detta få svåra ekonomiska konsekvenser för den efterlevande sambon. Efterlevande sambon har bara laglig rätt till hälften av den gemensamma bostaden och det därtill hörande bohaget. Konsekvensen kan bli att den efterlevande sambon måste flytta från den gemensamma bostaden eftersom hon eller han inte har råd att lösa ut bröstarvingarna eller andra lagliga arvingar.

Juridiska Dokument kan du beställa inbördes testamente mellan sambor samt andra avtal som är väsentliga om du lever i ett samboförhållande såsom exempelvis samboavtal m.m.