Inbördes testamente

Inbördes testamente

Inbördes testamente är ett testamente som upprättas av två eller flera personer gemensamt. Inbördes testamente används främst när två personer, som lever i en relation, ömsesidigt vill förordna sin respektive kvarlåtenskap till förmån för varandra.

I ett inbördes testamente brukar parterna förordna om hur kvarlåtenskapen skall fördelas när en av dem avlider samt hur kvarlåtenskapen skall fördelas när de båda gått bort.

Ett inbördes testamente skall som alla testamenten upprättas skriftligen och undertecknas av dem som har upprättat testamentet. Därutöver skall det bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen.

Juridiska Dokument har inbördes testamenten såväl för sambor som för äkta makar:

 

Nedanstående film visar hur enkelt det är att beställa ett inbördes testamente mellan makar på Juridiska Dokument. Givetvis kan du även beställa ett inbördes testamente mellan sambor på Juridiska Dokument.

Ett något dyrare alternativ är att ni låter Thorlund Juristbyrå upprättar ert inbördes testamente i enlighet med de förutsättningar som gäller för just er.