Avstående från besittningsskydd

Avstående från besittningsskydd – Besittningsskydd innebär att en hyresgäst har rätt att förlänga sitt hyresavtal även om hyresvärden säger upp hyreskontraktet och begär att hyresgästen skall flytta. Vid tvist om hyresavtalets upphörande kan tvisten avgöras av hyresnämnden. Fram tills dess hyresnämnden avgjort tvisten har hyresgästen rätt att bo kvar.

Avstående från besittningsskydd

Om du funderar på att hyra ut din bostad i andra hand så vill du undvika de problem som kan uppstå som en följd av besittningsskyddet och bör därför avtala om avstående från besittningsskydd. Den nya lagen om privatuthyrning av bostäder innebär dock att ett avtal om avstående från besittningsskydd vid andrahandsuthyrning av bostadsrätt samt uthyrning av villa inte längre är nödvändigt under förutsättning att uthyrningen inte sker i en näringsverksamhet.

Besittningsskyddet måste avtalas bort personligen för alla andrahandshyresgäster, dvs var och en av andrahandshyresgästerna måste avtala bort besittningsskyddet. Huvudregeln är att hyresnämnden måste godkänna att besittningsskyddet avtalats bort för att det skall vara giltigt.

I följande fall krävs inte hyresnämndens godkännande för en giltig överenskommelse om avstående från besittningsskydd:

  • Om hyresobjektet avser ett en- eller tvåfamiljsvilla som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och den som hyr ut villan skall bosätta sig där eller överlåta villan.
  • Om hyresobjektet avser en hyresrättslägenhet som upplåts i andra hand och den som hyr ut lägenheten skall bosätta sig där.
  • Om hyresobjektet avser en bostadsrättslägenhet som upplåts i andra hand och bostadsrättsinnehavaren skall bosätta sig där eller överlåta bostadsrätten.
  • Om hyresobjektet avser en bostadslägenhet inom en ägarlägenhetsfastighet som inte ingår i en affärsmässigt bedriven uthyrningsverksamhet och den som hyr ut lägenheten ska bosätta sig på eller överlåta fastigheten.

Juridiska Dokument kan du beställa alla juridiska dokument som du behöver vid andrahandsuthyrning av hyresrätt och bostadsrätt samt uthyrning av villa.

Vad gäller specifikt avstående från besittningsskydd tillhandahåller vi dessa för samtliga hyresobjektstyper: