Uthyrning av lägenhet

Uthyrning av lägenhet

Uthyrning av lägenhet – Du måste alltid ha hyresvärdens samtycke när du skall hyra ut din lägenhet i andra hand. Detta gäller även om du lånar ut din lägenhet utan att ta ut någon hyra. Om du upplåter din hyreslägenhet utan lov riskerar att hyresrätten förverkas. Reglerna för uthyrning av bostadsrätt är snarlika de regeler som gäller vid andrahandsuthyrning av hyresrätt.

Uthyrning av lägenhet

Andrahandsuthyrning av lägenhet regleras i hyreslagen (vad gäller hyresrätter) och i bostadsrättslagen (vad gäller bostadsrätter). Reglerna är dock snarlika.

Det är viktigt att du litar på den persone eller de personer som du avser att hyra ut din lägenhet till. Som förstahandshyresgästen eller bostadsrättsinnehavare ansvarar du för att hyran/månadsavgiften betalas in i tid och för att andrahandshyresgästen sköter sig. Som förstahandshyresgästen eller bostadsrättsinnehavare kan du alltså bli uppsagd om andrahandshyresgästen exempelvis stör grannarna.

När du funnit en andrahandshyresgäst som du litar på så är det viktigt att ni i laga ordning ansöker om tillstånd till andrahandsuthyrning av hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. Juridiska dokument för uthyrning av lägenhet kan ni ladda ner på Juridiska Dokument:

Nästa juridiska dokument som är obligatoriskt vid uthyrning av lägenhet är andrahandskontraktet. Läs mer om andrahandskontrakt.