Uthyrning av villa

Uthyrning av villa – Om du skall hyra ut din villa är det flera saker som du måste tänka på. Givetvis bör du börja med att noga kontrollera den personen eller de personer som du avser att hyra ut din villa till. Kontrollera hyresgästens identitet genom att ta legitimation, ta referenser från arbetsgivare och tidigare hyresvärdar. Ring även Kronofogden och kontrollera så att din tilltänkta hyresgäst inte har betalningsanmärkningar.


Redan i ett tidigt skede bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag i vad mån din försäkring gäller vid uthyrning av din villa. Du bör även ha klart för dig hur du kommer att beskattas för dina hyresintäkter. Läs mer om detta i vår artikel Beskattning vid uthyrning av bostad.

Det är viktigt att du och din hyresgäst upprättar ett skriftligt hyreskontrakt er emellan som reglerar allt som har med hyresförhållandet att göra: hyra och hyresvillkor, uppsägningsvillkor med mera. Allt för att skydda både dig som hyresvärd och din hyresgäst.

När du som privatperson hyr ut din villa så regleras hyresförhållandet i hyreslagen. Som hyresvärd är det ditt ansvar att villan underhålls och är i gott skick om ni inte avtalat annorlunda i hyresavtalet. Vid stora förändrings- eller förbättringsarbeten kan genomföras utan tillstånd från hyresgästen.


Hyreskontrakt för uthyrning av villa finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument!
Utöver hyresavtal för villa tillhandahåller Juridiska Dokument även andra juridiska dokument, som vanligen används i samband med uthyrning av villa, såsom exempelvis inventarielista, borgensförbindelse för hyreskontrakt samt en speciell fullmakt som används vid uthyrning av villa.