Egenkontroll

EgenkontrollEgenkontroll är den kontroll som byggherren själv ansvarar för enligt kommunens kontrollplan och övriga byggregler.