Entreprenadhandling

Entreprenadhandling – En entreprenadhandling är de kontraktshandlingar tillsammans med alla de handlingar som tillkommer från kontraktets tecknande och fram till garantitidens början och som gäller för entreprenaden.