Entreprenör

Entreprenör – En entreprenör är en person som åtagit sig att utföra en entreprenad.