Förhandsavtal

Förhandsavtal – Ett förhandsavtal är ett avtal varigenom du förbinder dig att köpa en nyproducerad bostadsrätt.