Garantibesiktning

Garantibesiktning (§59-besiktning) En garantibesiktning är en besiktning av skador som har visat sig inom två år efter det att entreprenaden godkänts vid slutbesiktning.