Generalentreprenad

Generalentreprenad – En generalentreprenad är när beställaren tillhandahåller alla bygghandlingar och endast tecknar avtal med en generalentreprenör som sedan anlitar och ansvarar för alla övriga sidoentreprenörer och sköter upphandling av allt material.