Hyresnämnden

HyresnämndenHyresnämnden är en instans som medlar i hyres- och bostadsrättsliga tvister. Hyresnämnden kan avgöra de flesta tvister genom beslut.