Marklov

Marklov – Schaktningar eller fyllningar som avsevärt ändrar höjdläget kan kräva marklov. Marklov kan även krävas för trädfällning och skogsplantering. Olika regler gäller inom och utanför detaljplan och områdesbestämmelser.