Relationshandling

Relationshandling – En relationshandling är en ritning eller beskrivning som visar en byggnads eller ett installationssystems aktuella utseende och utformning.