Ekonomibyggnad

Ekonomibyggnad – En ekonomibyggnad är en byggnad som är inrättad för jordbruk, skogsbruk eller därmed jämförlig näring och som inte är avsedd för bostadsändamål. Exempel på ekonomibyggnad är loge, lada, maskinhall, lagerhus, magasin.