Tillbyggnad

Tillbyggnad – En tillbyggnad är en ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.