Funderar du på att starta eget företag?

Det första steget mot att starta eget företag är att du har en bra affärsidé. Du kan läsa mer om hur du kommer på en bra affärsidé eller utvärderar en affärsidé som du redan har här.

Beroende på din nuvarande arbetssituation så gäller olika förutsättningar om du vill starta eget företag.

Om du idag är anställd så finns det inget som hindrar att du kombinerar din anställning med att driva eget. Dock får givetvis inte verksamheten som du driver genom ditt företag konkurrera med företaget där du har din anställning. Inte sällan så reglerar ditt anställningsavtal de möjligheter du har att driva eget företag vid sidan om din anställning. Det allra bästa är att du pratar med din arbetsgivare innan du startar eget.

Om du studerar kan du kombinera dina studier med egenföretagande. Du bör då tänka på att studiebidraget och studielånet påverkas om du tjänar över ett visst sk fribelopp. Mer information om fribeloppet finner du på Centrala studiestödsnämndens hemsida.

 Om du är arbetslös finns möjlighet att få starta-eget-bidrag (stöd vid start av näringsverksamhet). Reglerna för detta förändrar sig ständigt så du gör bäst i att prata med din arbetsförmedlare om detta. Det brukar också finnas information om starta-eget-bidrag på Arbetsförmedlingens hemsida.