Avkunna

Avkunna – Avkunna är detsamma som att meddela. Exempelvis kan domstolen avkunna en dom i samband med en domstolsförhandling.