Avskrivning

Avskrivning – En avskrivning av ett mål sker när saken förfallit. Det kan exempelvis röra sig om att överklagandet återkallats.