Beredningsjurist

Beredningsjurist – En beredningsjurist är en tjänsteman med juristutbildning som biträder rätten med att förbereda målen samt med att skriva förslag till avgöranden.