Besvär

BesvärBesvär är en äldre benämning för överklagande av en dom eller ett beslut.