Dom

Dom – En dom är en domstols avgörande av själva frågan i målet eller ärendet.