Domkrets

Domkrets – En domstols domkrets är det geografiska område inom vilket domstolen är behörig att ta upp mål.