Domstolssekreterare

Domstolssekreterare – En domstolssekreterare är en tjänsteman som svarar för den praktiska hanteringen av mål och ärenden i domstolen.